• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Od września do października : kampania polska 1939
Wojsko i wojna w kontekstach psychologicznych, społecznych i kulturowych
Imigranci z Ukrainy w Polsce : uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Tożsamość, kultura, równość : refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin kursów w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybercrime through an interdisciplinary lens
Brak okładki
ISO IEC 27001 : practical tools for self-assessment
Brak okładki
ISO-IEC 27000 : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Data protection in the Internet
Brak okładki
law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid
 
Biblioteka StratCom
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Teorie komunikowania masowego
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
big black book of electronic surveillance
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zastosowanie e-learningu w Siłach Zbrojnych RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
ABC mówcy
Brak okładki
Brak okładki
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Prowadzenie wojny, kierowanie siłami zbrojnymi oraz planowanie wojenne w latach 1918-1939
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie organizacji i kierowania systemu ognia dywizji w obronie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ocena efektywności działań bojowych wojsk obrony powietrznej kraju : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Walki powietrzne śmigłowców : referat : praca dyplomowa
Brak okładki
Aerodynamika praktyczna i dynamika lotu aparatów latających : podręcznik - rozdziały 3, 4 i 5
Brak okładki
Możliwości działania systemu wykrywania skażeń PRL w jednolitym systemie koalicyjnym : rozprawa habilitacyjna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store