• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Podręcznik żołnierza
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
Umiejętności komunikacyjne w procesie podejmowania decyzji kierowniczych w jednostce wojskowej : praca naukowo-badawcza
Mediacje : teoria i praktyka
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
 
Akademia Sztuki Wojennej
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 1
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Zbrojny ruch oporu : studium teorii i praktyki działań nieregularnych
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania taktyczne brygady w terenie górskim
Brak okładki
Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Rocznik 2013. Nr 3(8)/2013
Współczesna sztuka operacyjna
Brak okładki
Podstawy prawne bezpieczeństwa RP [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 3 (92)/2013
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
China internet development report 2017
Brak okładki
Cyber threat intelligence
Brak okładki
Cybersecurity law
Cyber security : analytics, technology and automation
Brak okładki
Western strategic options in hybrid wars : the strategic room for manoeuvre in the 21st century
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zastosowanie bojowe brygady lotnictwa bombowo-rozpoznawczego : (skrypt)
Brak okładki
Metodyka oceny zagrożenia bronią jądrową armii w operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Taktyka lotnictwa myśliwsko-bombowego : podręcznik. Część 1,
Brak okładki
Wnioski wynikające z działań wojennych w Indochinach : (za okres październik 1970 - wrzesień 1971 r.)
Brak okładki
Perspektywy rozwoju środków rakietowych i artylerii atomowej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store