• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Voyage planning and weather
No cover
Zanim zbudowano Gdynię..." : wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich
No cover
Rosyjska wizja supermocarstwa energetycznego (super-petrostate) w XXI wieku
No cover
Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego
No cover
Czarna księga