• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: dowodzenie : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: praktyczny
Załącznik do programu studiów : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Duch wojska narodowego
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty