• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Talking Europe at the time of Brexit
Ochrona danych osobowych w sprawach cywilnych : przewód sądowy, uczestnicy postępowania, roszczenia, dowody
Królestwo kłamstw : podróż w głąb świata cyberprzestępców