• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Kryptowaluty jako zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa finansowego państwa : rozprawa doktorska
Polityka światowa po zimnej wojnie
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
Konkultura : wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce