• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
No cover
Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce : stan obecny i perspektywy
RODO pracodawcy : 55 wzorów dokumentów
Edukacja jutra : zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytycjonalnej
Program studiów : studia magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020 - 2022 : profil studiów: ogólnoakademicki