• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
Brak okładki
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
Brak okładki
Cultural security : concept evaluation based on selected education programs addressed to foreign language learners : doctoral dissertation
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki