• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019)
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
No cover
Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce : stan obecny i perspektywy
No cover
Straż graniczna w ochronie granic Polski w świetle wyzwań i zagrożeń radiacyjnych : rozprawa doktorska
Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych : perspektywa crowdsourcingu