• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
system : who owns the internet, and how it owns us
Brak okładki
Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
effectiveness of logistics in the armed forces
Brak okładki
Doskonalenie procesów w siłach zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] II.2.10.3.0
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Bezpieczeństwo danych osobowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w operacjach wojskowych poza granicami państwa : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Taktyka wojsk lądowych : podręcznik
Brak okładki
Wyzwania dla Polski w kontekście polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II.1.3.1.0
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2012. Nr 3/2012
Brak okładki
Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Formacje obrony cywilnej : skrypt
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Routledge handbook of war, law and technology
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych : zmiany, trendy i zasady
Brak okładki
language of cybersecurity
Brak okładki
criminal process
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie frontowej operacji zaczepnej : (skrypt wykładu)
Brak okładki
asady, organizacja i prowadzenie obrony przez dywizję zmechanizowaną" : (skrypt)
Brak okładki
Organizacja maskowania operacyjnego z punktu widzenia obrony przeciwlotniczej
Brak okładki
Kierowanie ogniem armijnej grupy artylerii : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Charakterystyczne właściwości działań bojowych oddziałów i pododdziałów w górach niskich i średnio wysokich : (skrypt)