• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Terror/terroryzm : studium przypadku
Instrukcja użytkowania maski przeciwgazowej filtracyjnej MP-6 : DTU-3.8.1.3.1.1
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 12
Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej. Cz. 1, T. 2, Vol. 2,
Pogranicze : podróż przez historię Ukrainy 988-2015