• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Teorie stosunków międzynarodowych
Przestrzenie kreatywno-warsztatowe : makerspace'y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast
Introduction to UAV systems
Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932-1952
Urządzenia filtrowentylacyjne wozów bojowych i pojazdów specjalnych : DU-4.22.5.01(A)
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w systemie zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 5, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.2.2.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Open Source intelligence and cyber crime : social media analytics
Cyber risks insurance : law and practice
Brak okładki
US national cybersecurity : international politics, concepts and organization
 
Biblioteka StratCom
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Retoryka telewizji
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wymiar strategiczny relacji transatlantyckich : (wykład)
Brak okładki
Sieć łączności polskiego kontyngentu wojskowego w operacji międzynarodowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rozwiązywanie ryzykownych zadań decyzyjnych w obronie powietrznej
Brak okładki
Przygotowanie dróg i przepraw do ruchu wojsk
Brak okładki
Demobilizacja państwa po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Cz. 2,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie metodyki prowadzenia ćwiczeń grupowych z taktyki ogólnej ze słuchaczami I kursu ASG WP : rozprawa doktorska. Część 2
Brak okładki
Obliczenia nawigatorskie, które powinien rozwiązywać program "C"
Brak okładki
Regulamin walki Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" : (dywizja-pułk) : projekt nowelizacji
Brak okładki
Metody naprowadzania przeciwlotniczych pocisków na cel : (skrypt wykładów)
Brak okładki
Ćwiczenie nr 202 : 356 marsz dywizji na dużą odległość : opracowanie metodyczne
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store