• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Kryptowaluty jako zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa finansowego państwa : rozprawa doktorska
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Publikacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko
Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym
Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794