• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Kobiety żołnierze w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
No cover
Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym
Katyń 1940-2020 : zbrodnia, kłamstwo, pamięć
Karty przedmiotów : studia I stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020 - 2023 : profil studiów: ogólnoakademicki