• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Edukacja jutra : zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytycjonalnej
Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
Cybercrime : eine Einführung
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP