• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Metody i narzędzia przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zastosowania improwizowanych urządzeń wybuchowych w aspekcie operacji w Afganistanie : rozprawa doktorska
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Czy można zapomnieć? : wspomnienia z lat wojny 1939-1945
Słownik powstań śląskich. T. 1,
Wewnętrzne wojny