• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zarządzanie wiedzą w systemie obronnym państwa
Postępowanie cywilne
Wstęp do prawoznawstwa
Komunikacja w polityce i w biznesie : sztuka przekonywania w epoce postprawdy
Prawo karne materialne : część ogólna
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ochronie środowiska : praca naukowo-badawcza
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
Brak okładki
Cyber security : law and practice
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
Brak okładki
Cyber security essentials
 
Biblioteka StratCom
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wpływ szkoleń e-learningowych na proces nauczania w organizacji Starbucks : praca licencjacka
Brak okładki
Brak okładki
Aspiracje kierownicze studentów Akademii Obrony Narodowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawy programowania
Brak okładki
Wojskowo-geograficzne studium Białorusi
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Armie obce : ogólne zasady systemu zaopatrywania w Bundeswehrze : (skrypt)
Brak okładki
Możliwości zwalczania rakiet samosterujących cruise przez siły i środki OPL wojsk lądowych : studium teoretyczne
Brak okładki
Zajęcia praktyczne : dokumenty sztabów lotniczych (treść i forma) : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Obóz zimowy I KWL : ramowy plan doskonalenia słuchaczy I Kursu OPL w ćwiczeniu nr 106D
Brak okładki
Zasady inżynieryjnego zabezpieczenia forsowania pułku : (wykład)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store