• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Placówka "Nabuchodonozor" w Teheranie 1932-1937 : z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie : wybór źródeł
Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965
Practical English for lawyers : handbook
Bezpieczeństwo zdrowotne : implikacje dla bezpieczeństwa narodowego
Teorie stosunków międzynarodowych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Wojskowe węzły teleinformatyczne w systemie obronnym państwa
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security management : a governance, risk and compliance framework
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
Brak okładki
Assessmentoof the Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace
Brak okładki
changing face of warfare in the 21st century
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
 
Biblioteka StratCom
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Komunikacja w kryzysie
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zagrożenia wewnętrzne państwa : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku - współczesne pojęcie, źródła, zakres i klasyfikacja : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ocena efektywności zmian w Polskiej Policji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rynek usług kurierskich w Polsce : analiza i ocena : praca magisterska
Brak okładki
Psychologia dowodzenia. Cz. 3
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ogólne zasady organizacji i realizacji nawigatorskiego zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa
Brak okładki
Możliwości i zasady prowadzenia zabiegów specjalnych i sanitarnych w operacjach armijnych w świetle nowych koncepcji organizacyjno-technicznych likwidacji skażeń : ("PROBLEM-2") : praca studyjna
Brak okładki
Zasady współczesnej walki ogólnowojskowej : wykład
Brak okładki
Sprawozdanie z uzupełniających badań podjętych w 1976 roku w ramach tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" (WSPND)
Brak okładki
Ćwiczenie zapoznawcze nr 511 : "operacja zaczepna Frontu" : zajęcie nr 9 - Organizacja łączności tyłów Frontu w operacji zaczepnej : (opracowanie metodyczne)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store