• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Vademecum użytkownika oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy
Rozmowy o przyszłości : w którą stronę zmierza świat
Logistyka sił zbrojnych USA w konfliktach o niskiej intensywności : Grenada 1983 i Panama 1989
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki