• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane problemy
Brak okładki
Threat mitigation and detection of cyber warfare and terrorism activities
Doskonalenie zawodowe żołnierzy żandarmerii wojskowej : rozprawa doktorska
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
Działania na rzecz minimalizowania przestępczości w wojsku w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska