• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli Jak wzrastać na peryferiach Europy?
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych. Cz. 1,
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem