• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz