• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




Nowości
Ostatni ludzie : wymyślanie końca świata
Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018
Bezpieczeństwo energetyczne : wybrane zagadnienia
Agentura : Wałęsa, Skubiszewski, Kieżun, Hermaszewski, Rotfeld i inni
Kod kreatywności : sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego i taktycznego wojsk : (kod 8101116) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybercrime through an interdisciplinary lens
Brak okładki
Security in cyberspace : targeting nations, infrastructures, individuals
Brak okładki
Cyber-security and information warfare
Brak okładki
EU General Data Protection Regulation (GDPR) : a commentary
Cyber laws of the United Arab Emirates
 
Biblioteka StratCom
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Od radia Marconiego do mediów strumieniowych : rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Język nowych mediów
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Przygotowanie i prowadzenie działań wojsk obrony terytorialnej w rejonach odpowiedzialności
Brak okładki
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Funkcjonowanie systemów logistycznych
Brak okładki
Wychowawcza funkcja sztuki w wojsku
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) [Dokument elektroniczny]. T. 4 [Model symulacyjny organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa powiatu w czasie operacji pożarowej. Model wartościowania stanu odporności powiatu na zagrożenie pożarowe. Zakończenie]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Model odchyleń w przestrzeni rozrzutu
Brak okładki
Marsz pułku (pz, pcz) : wykład
Brak okładki
Podstawy taktyki lotnictwa myśliwskiego obrony powietrznej kraju
Brak okładki
Tezy na sympozjum na temat: "Kierunki doskonalenia dowodzenia dywizją w podstawowych rodzajach walki" (oraz projekt zagadnień i układu podręcznika "Dowodzenie dywizją (pułkiem) w podstawowych rodzajach walki"
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 304/504 : "planowanie operacyjno-obronne na szczeblu OW" : opracownaie metodyczne zaj. nr 1 Szt. Operac. i nr 4 Sł. Szt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej