• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii 1944-1945 : organizacja i działalność bojowa
Szkolenie z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.1(B)
Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956). T. 1
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 3
Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa