• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Sicherheitspolitische Kommunikation
Communication, technology and society
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Aktualne uwarunkowania zgrywania systemu rozpoznania : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.2.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Programowanie obronne w niemilitarnej części systemu obronnego państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ jakości na rachunek kosztów procesów sfery zaopatrzenia : rozprawa doktorska
Brak okładki
Tadeusz Kotarbiński : prakseologia w zarządzaniu : wybór tekstów źródłowych. Cz. 1
Brak okładki
Organizacja łączności brygady
Brak okładki
Czynniki stresogenne w działalności służbowej oficerów realizujących zadania w ramach operacji pokojowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
Brak okładki
Cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
ISO-IEC 27000 : a complete guide : practical tools for self-assessment
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dokumentacja badawcza z przeprowadzonych badań dotyczących ujawniania i kształcenia szczególnie uzdolnionych słuchaczy ASG WP
Brak okładki
rganizacja łączności w operacji zaczepnej armii w początkowym okresie wojny" : (materiały do studiowania)
Brak okładki
Taktyka lotnictwa uderzeniowego i rozpoznawczego NATO podczas działań na obiekty w obszarze kraju : wykład
Brak okładki
Wykorzystanie min jądrowych w armiach głównych państw NATO oraz ich wpływ na prowadzenie działań bojowych przez wojska własne : rozprawa habilitacyjna. Tom 2
Brak okładki
Sztuka wojenna: (materiał dyskusyjny)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store