• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Kontrwywiad : atak i obrona
Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski
Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga. 2