• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Analyst's guide to indicators
Czerwony terror
Władza platform : za fasadą Google, Facebooka i Spotify
Podstawy zarządzania organizacjami
Instytucje Unii Europejskiej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Brak okładki
Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0
Brak okładki
Aktualne uwarunkowania zgrywania systemu rozpoznania : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.2.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
Brak okładki
Cyberwar : law and ethics for virtual conflicts
Brak okładki
Public international law of cyberspace
Brak okładki
Cybersecurity : geopolitics, law and policy
Brak okładki
Cyber attacks and the legal justification for an armed response : need to clarify definition of cyberattack, legal guidelines, law of war and armed conflict, severity and human casualties
 
Biblioteka StratCom
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Wywiad jako forma komunikowania
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Militarne obszary komunikacji strategicznej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Konkurencyjność transportu lotniczego : praca magisterska
Brak okładki
Maskowanie, zaskoczenie i manewr w działaniach operacyjno-taktycznych systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Teoria systemów łączności : skrypt
Brak okładki
Techniczne rozwiązania w dziedzinie dydaktyki ; Seminarium naukowe nt. Zintegrowane systemy łączności cyfrowej na potrzeby obronności państwa ; Promocja książki gen. brygady Bolesława Balcerowicz pt. Obronność państwa średniego ; Promocja '97 : uroczysta promocja absolwentów AON, Warszawa 12.07.1997 r. ; Obrona rozprawy doktorskiej ppłk. Zbigniewa Tadeusiaka ; Działania operacyjne korpusu : ćwiczenie dowódczosztabowe nr 142 "Czerwiec '97"
Brak okładki
Wojska zmechanizowane i pancerne w walce
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 9(63)
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(36) : (załączniki)
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 5(50)
Brak okładki
Projekt technologiczny symulacyjnego modelu walki wojsk lądowych "Model-3" : (załączniki)
Brak okładki
Materiały z konferencji dydaktyczno-metodycznej ASG WP podsumowującej rok akademicki 1976/77 i ustalającej zadania w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej na rok akademicki 1977/78 odbytej w dniach 12.07-15.07.1977 r
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)