• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Dynamiken der Gewalt : Krieg im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Gesellschaf : festschrift für Bernd Wegner
Przedsiębiorstwo sieciowe : powstanie, funkcjonowanie i rozwój
Słownik powstań śląskich. T. 1,
Zarys historii artylerii polskiej w strukturach wojsk lądowych od czasów najdawniejszych po współczesność
Svalbard w warunkach rywalizacji światowych mocarstw o wpływy w Arktyce w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa : rozprawa doktorska