• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia
Nikopolis 1396
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych