• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych : komentarz
Brak okładki
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Brak okładki
Europejska Konwencja Praw Człowieka : teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die Europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten
Brak okładki
EU - a new surveillance society after September 11?
Brak okładki
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz