• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Trójkąt ukraiński : szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914
Pułkownicy" : rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej
Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości
Analiza porównawcza bezpieczeństwa energetycznego Trzeciej Rzeszy oraz współczesnych Chin w zakresie ropy naftowej : rozprawa doktorska
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań