• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Język nowych mediów
Społeczeństwo sieci
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : załączniki do rozprawy doktorskiej
Bulletin. 2/2021
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju : praca naukowo-badawcza : Nr II.2.25.1.0
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
Zarządzanie kryzysowe na pograniczu czesko-polsko-słowackim w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania nieregularne sił obrony terytorialnej
Rozpoznanie na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Rozwój bezzałogowych statków powietrznych w aspekcie zmian na współczesnym polu walki : rozprawa doktorska
Brak okładki
Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w oddziale (pododdziale)
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Kali Linux : audyt bezpieczeństwa sieci Wi-Fi dla każdego : odkryj słabe punkty infrastruktury sieciowej!
Deep fakes and the infocalypse : what you urgently need to know
Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej. Tom III,
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
Brak okładki
art of hybrid war
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie doskonalące nr 103 : zabezpieczenie inżynieryjne mobilizacyjnego rozwinięcia i marszu pułku : zajęcie nr 11 : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Radiolokacyjne zabezpieczenie działań bojowych wojsk rakietowych OPK na wybrzeżu PRL : rozprawa doktorska
Brak okładki
Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w powietrzno-morskich operacjach desantowych : konspekt wykładu
Brak okładki
Model działań wojennych : założenia i warunki realizacji komputerowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierowanie ogniem dywizjonów ogniowych na szczeblu pułku (brygady) WR OPK : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store