• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Zdolności pododdziałów wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym : rozprawa doktorska
No cover
Hybrid war : is the u.s. army ready for the face of 21st century warfare?
No cover
Security in cyberspace : targeting nations, infrastructures, individuals
No cover
Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy korpusu podoficerskiego w służbie więziennej : rozprawa doktorska
No cover
Threat level red : cybersecurity research programs of the U.S. government