• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs żołnierzy zawodowych sekcji S-4 i finansów w zakresie praktycznego użycia systemów informatycznych wspomagających proces planowania potrzeb materiałowych i usług : (kod 8101093) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Armia Andersa w ZSRS 1941-1942 : niespełnione braterstwo broni z Armią Czerwoną
Brak okładki
Współczesne systemy wykorzystania doświadczeń w wojskach lądowych : rozprawa doktorska
9 mm pistolety wojskowe WIST 94 i WIST 94L