• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej
Prawa człowieka jako element prawno-politycznego systemu państwa
Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce
2030 : jak ścieranie się najważniejszych dzisiejszych trendów przekształci przyszłość wszystkiego