• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Między przełomami : polskie szkolnictwo wojskowe 1957-1968
Snajperzy : historia strzelców wyborowych
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów Polski Południowo-Wschodniej w latach 2010-1019
Instrukcja rejestracji sprzętu inżynieryjnego, przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, lotniskowego, pożarniczego, infrastruktury wojskowej oraz wojskowych pojazdów kolejowych : DD-4.4.6(B)
Apokalipsy nie będzie! : dlaczego klimatyczny alarmizm szkodzi nam wszystkim
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Obronność Polski w XXI wieku
Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
Brak okładki
Funkcjonowanie obrony terytorialnej w wybranych państwach europejskich : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy III. 2.4.1.0
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security : threats and responses for government and business
Cyber operations and international law
IT governance : an international guide to data security and ISO 27001/ISO 27002
Brak okładki
Bomba informacyjna
Brak okładki
Hybrid and cyber war as consequences of the asymmetry : a comprehensive approach answering hybrid actors and activities in cyberspace : political, social and military responses
 
Biblioteka StratCom
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
E-kultura : model i analiza kultury organizacji wirtualnych
Rzecznik prasowy Policji : etyka, prawo, praktyka
Infografika w prasie i Internecie
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w logistyce : praca magisterska
Brak okładki
Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Standaryzacja języka walki w aspekcie funkcjonowania sztabów w NATO
Brak okładki
Koncepcja zwiększenia poziomu wykorzystania potencjału gospodarki narodowej na rzecz logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 104 : metody i treść pracy dowódcy i sztabu, szefów rodzajów wojsk i służb pułku w natarciu : opracowanie metodyczne zajęć nr 5 i 20
Brak okładki
Wyniki uzyskane przez jednostki w czasie inspekcji i kontroli, jako odzwierciedlenie efektywności kształcenia kadr dowódczo-sztabowych : [temat] nr 23/74 : dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : [opracowanie naukowo-badawcze]
Brak okładki
Dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : ocena poziomu absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i ich przygotowanie do pracy zawodowej : opracowanie naukowo-badawcze : [temat nr 50/74]
Brak okładki
Właściwości organizacji łączności dywizji (DZ, DPanc) w obronie : materiały do repetycji
Brak okładki
Organizacja rozpoznania powietrznego na korzyść armii" : [(skrypt)]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)