• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
No cover
Otwarte źródła informacji w działalności rozpoznawczej : rozprawa doktorska
Cybercrime : eine Einführung
Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwm górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych