• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
Cybercrime : eine Einführung
Wiedza o bezpieczeństwie w procesie dydaktycznym : kontynuacja i rozwój myśli pedagogicznej
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki