• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Perspektywy wykorzystania otwartych źródeł informacji do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu : rozprawa doktorska
Od idei narodowej do niepodległości i suwerenności państwa. Studium tworzenia bezpieczeństwa narodów kaukaskich ery postsowieckiej : rozprawa doktorska
Dynamiken der Gewalt : Krieg im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Gesellschaf : festschrift für Bernd Wegner
Birma : złota ziemia roni łzy : esej birmański
Fotografka