• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Historia armii rzymskiej : 753 przed Chr. - 476 po Chr
nned aviation : a brief history of unmanned aerial vehicles
Walki uliczne
St. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melania Pofit-Szczepańska : doktor honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
How innovation works : and why it flourishes in freedom
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Aktualne uwarunkowania zgrywania systemu rozpoznania : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.2.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
r law and IT protection
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka
Brak okładki
EU personal data protection in policy and practice
 
Biblioteka StratCom
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Media w smart city : Berlin i Warszawa
Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ocena sytuacji finansowej firmy OT Logistic na podstawie analizy finansowej : praca magisterska
Brak okładki
Brak okładki
Zarządzanie kryzysowe w organizacji zhierarchizowanej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zadania pomocnicze (specjalne) śmigłowców : skrypt
Brak okładki
Przygotowanie i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na wypadek awarii i zdarzeń chemicznych : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie dywizją w obronie na obszarze kraju z wykorzystaniem środków automatyzacji ("MONOLIT-025")
Brak okładki
Ocena nieprzyjaciela powietrznego na szczeblu taktycznym wojsk OPK : skrypt
Brak okładki
Komputerowy model symulacyjny "Wyznaczanie obszarów panowania (przewagi) w powietrzu" : (koncepcja)
Brak okładki
Aparatownie łączności
Brak okładki
Metodyka kierowania opracowaniem pracy dyplomowej w formie ćwiczenia operacyjno-taktycznego : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920