• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Elementy kultury organizacyjnej uczelni wyższych jako determinanty efektów kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
No cover
Cyfrowy warsztat humanisty
Infografika w prasie i Internecie
No cover
Edukacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń niemilitarnych Polski : rozprawa doktorska