• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DD-3.15.2(B)
Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy : Big data aspekty prawne, organizacyjne i systemowe
Straż Graniczna w Działdowie 1928-1939
Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia