• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
fundamentals of crisis management
Unmanned aerial vehicles : robotic air warfare 1917-2007
Analytic briefing guide
Nadchodzi III wojna światowa : czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?
Achieving the single european sky : goals and challenges
 
Akademia Sztuki Wojennej
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Cognitive science for the military - kurs ADL : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.2 [III.1.16.2.0]
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
Brak okładki
Cybersecurity essentials
Brak okładki
Life after Google : the fall of big data and the rise of the blockchain economy
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 1
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
 
Biblioteka StratCom
Teorie komunikowania masowego
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Strategia obronna państwa średniej wielkości
Brak okładki
Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego. Cz. 2. : podstawowe wymagania, warunki oraz założenia wykonawcze : praca zbiorowa
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna : etap II : koncepcja przygotowania i prowadzenia powszechnej obrony powietrznej w działaniach taktycznych : II.3.7.1.0
Brak okładki
System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]. T. 4
Brak okładki
Planowanie długookresowe w zarządzaniu [Dokument elektroniczny]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 121/Chem. : "działanie batalionu zabiegów specjalnych" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Szacunek kosztów doszkalania specjalistycznego kierowców samochodowych w jednostce wojskowej nr 4116 : praca dyplomowa
Brak okładki
Metodyka nauczania taktyki ogólej w Akademii Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie użycia technicznych środków dowodzenia w procesie kierowania zabezpieczeniem tyłowym armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
niektórych aspektach działania systemu obrony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych w warunkach prowadzenia wojny bez użycia broni atomowej" : (materiał pomocniczy do szkolenia kursów OPL)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)