• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów
Propedeutyka ochrony ludności w Polsce : problemy, możliwości, perspektywy
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Game changer : alphazero's groundbreaking chess strategies and the promise of AI