• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN
Nomadland : w drodze za pracą
Bieszczady w PRL-u : wybrane reportaże
NLP w biznesie : techniki skutecznego przekonywania