• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
British Empire : na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939
No cover
Prawo upadłościowe ; Prawo restrukturyzacyjne : komentarz
No cover
Privacy and legal issues in cloud computing
No cover
Zanim zbudowano Gdynię..." : wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich
No cover
Europejska Konwencja Praw Człowieka : teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die Europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten