• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Historia komunizmu na świecie : próba dochodzenia historycznego
Czynnik duchowy w rosyjskiej koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego : rozprawa doktorska
Wyprawa kijowska 1920 roku
Lotniskowce japońskiej marynarki wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 1009-2015 : rozprawa doktorska