• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wśród huku, dymu i ognia : studia, przyczynki i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 1
5/25 : saperzy w strefie śmierci
Zmiany koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych mężczyzn podczas zajęć symulacyjnych szkołę przetrwania (survival) = Changes in coordination motor abilities of young men during survival school simulation training
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz
Jak myślimy : mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu