• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Przygotowanie komponentu lądowego do udziału w operacjach poza granicami kraju w latach 1953-2012
Wybrane problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Sytuacja polityczno-społeczna a bezpieczeństwo wewnętrzne Syrii
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa
Garwolin w czasach II Wojny Światowej 1939-1945
 
Akademia Sztuki Wojennej
Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0
Rozwój lotniczych środków rażenia
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
IT governance : an international guide to data security and ISO 27001/ISO 27002
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka
Brak okładki
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe
Brak okładki
China's cyber power
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
 
Biblioteka StratCom
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
world information war : western resilience, campaigning, and cognitive effects
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Konflikt naddniestrzański w polityce bezpieczeństwa i strategii Federacji Rosyjskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ jakości na rachunek kosztów procesów sfery zaopatrzenia : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zatrudnialność studentów Akademii Obrony Narodowej : raport Biura Karier
Brak okładki
Dokumenty do ćwiczenia : ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach międzynarodowe, jednoszczeblowe, jednostronne, w obiekcie stacjonarnym pk. Powietrzna Tarcza-14
Brak okładki
Wojskowe Oddziały Gospodarcze jako element terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Plan koordynacyjny rozwiązania problemu badawczego "MONOLIT-O"
Brak okładki
Bibliografia geografii wojennej
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 303/PKPO : zajęcie nr 10/TO : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Siły i środki rozpoznania pułku, dywizji, armii ogólnowojskowej i frontu : skrypt
Brak okładki
Załącznik do tekstów w języku rosyjskim z taktyki ogólnej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store