• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii : wybrane zagadnienia
Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych
Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki
Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni